บริการรถเช่า

บริการรถเช่ารถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ รายวัน รายสัปดาห์และ รายเดือน

Read More

บริการจัดหายานพาหะ

บริการจัดหายานพาหะให้แก่บริษัทฯและองค์กร

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

บริการแบบรายวันและรายเที่ยว ด้วยรถยนต์หรือรถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์

Read More

บริการพนักงานขับรถ

บริษัท คีย์ คาร์เร้นท์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 23 กันยายน 2534
โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินธุรกิจรถเช่า, บริการรถรับ-ส่งพนักงาน และพนักงานขับรถ ให้กับบริษัท,องค์กร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจในกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

มาตรฐาน ISO 9001:2008

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบจัดการบริหารงานด้านคุณภาพสากล กำหนดให้มีระบบการจัดการด้านการบริหารด้านคุณภาพตามมาตรฐานที่มีขอบข่ายที่ชัดเจน โดยรวมถึงการวางนโยบายการบริหารงานด้านคุณภาพ พิจารณาปัญหาด้านการบริหารจัดการและผลกระทบต่อการทำงาน กิจกรรม หรือบริการขององค์กรซึ่งบริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการให้บริการรถเช่า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า บริษัทมีความสามารถที่จะให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า